HOME

Menu

Hartelijk welkom op de website van vogelvereniging Eemsmond. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse bond van vogelliefhebbers (NBvV). De NBvV is de grootste vogelbond van Nederland. Iedere vierde maandag van de maand houden wij onze ledenvergadering in het Burgemeester van Julsinghatehuis. Het Burgermeester van Julsinghatehuis ie gevestigd aan de Koningin Wilhelminapark 23 te Delfzijl. Om de avonden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze leden wordt er altijd een spreker uitgenodigd en/of wordt er een beamerlezing door het bestuur verzorgd. Op onze website vindt u allerhande informatie over onze vereniging en de activiteiten die we voor onze leden organiseren.
Als u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact op nemen met de secretaris van onze vereniging. Voor meer informatie klikt u in het menu op ‘Lidmaatschap
.

 

 

Home
Bestuur
Contactavonden
De vereniging
Lidmaatschap
Ringen
Tentoonstellingen
Coopluydenmarkt
Jubilarissen
 

Laatste nieuws

In januari 2019 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden en zijn de data van de ledenvergaderingen vastgesteld. Deze zijn op de pagina 'Contactavonden' te zien. Op de laatste ledenvergadering in 2018 is de heer A. Lightlee in het zonnetje gezet omdat hij 60 jaar lid was van de NBvV.  Hij kreeg de versierselen opgespeld door districtsvoorzitter W. Zijlstra. Een foto hiervan zal binnenkort in 'Onze Vogels' verschijnen.

Wist u dat er een speciale website is waar u het nieuws van het district Groningen kunt lezen? Het adres is: www.nbvv-districtgroningen.nl

Nieuws van de NBvV is te lezen op: www.nbvv.nl

 

 Vertel een vriend over deze site

Copyright 2012  Adri van Kooten