RINGEN

Menu

 

Home
Bestuur
Contactavonden
De vereniging
Lidmaatschap
Ringen
Tentoonstellingen
Coopluydenmarkt
Jubilarissen
 

De ringencommissaris.
De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven, een week voor de definitieve inlevertermijn.

Onze ringencommissaris is:
Wilma Winter
Houwerdastaat 15
9947 PD Termunten.
Tel: 0596 602055
Email: wilma.winter@hotmail.com

Geld overmaken voor ringen op: bankrekeningnummer: NL50RABO0163833028 t.n.v. vogelvereniging Eemsmond o.v.v. 'Ringen'.

Ringen
Bestelperiodes
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

Bestelperiode 2019 Uitlevering na 
1 februari t/m 20 maart 15 mei
Bestelperiode 2020 Uitlevering na 
1 april t/m 5 mei 2019 1 oktober 2019
16 mei t/m 20 september 2019 15 december 2019
1 oktober t/m 20 januari 2019/2010 na 1 april 2020

Ringen voor beschermde vogels.
U kunt bij de NBvV een brochure downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen van beschermde vogels.
De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet in staat of onduidelijk is meld dat dan s.v.p. bij het bondsbureau.
De brochure is gemaakt op A5 formaat en is een pdf bestand.

Algemene informatie over het kweeknummer.
Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd. De eerste regel van het adresetiket, dat ingevoegd is in het gesealde maandblad “Onze Vogels”, vermeldt uw kweeknummer.
De afdelingssecretaris en de ringencommissaris beschikken ook over uw kweeknummer.

Wie kan er ringen bestellen?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2019 geldt dus: NB 19), uw kweeknummer en een volgnummer.
De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden en niet-leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

Wanneer te bestellen?
Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk één week voor het aflopen van de bestelronde uw opgave met betaling in haar bezit heeft. De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen, gaan mee in het productieproces van de volgende bestelronde. Ringen die opgevraagd worden vóór de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.
Bij aflevering ontvangt de ringencommissaris per E-mail een factuur van het bondsbureau.

Betaling van de bestelling kan alleen per machtiging.
Betalingen van ringenbestellingen kunnen alleen per machtiging tot incasso plaats vinden.

De bestelhoeveelheid.
Het minimum aantal te bestellen ringen bedraagt van aluminium 10 stuks, voor stalen ringen is de minimumafname 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten.
Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc..
Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.
Gekleurde ringen.
Voor kweekseizoen 2011 worden uitsluitend donkerblauw gekleurde ringen uitgeleverd. De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht.
Voor de komende jaren zijn de kleuren:
2017 Donkerblauw RAL5019
2018 Rood RAL3002
2019 Zwart RAL9005
Het C.O.M. is gestart met een nieuwe kleurencyclus, vandaar dat de kleur blauw in 2011 weer wordt gebruikt.
Geheel geanodiseerde ringen.
Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. Deze aluminiumringen zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenkant voorzien van een kleurlaagje. Voordeel van deze ringen is dat de binnenkant niet zwart afgeeft; deze ring wordt aanbevolen voor lichtgekleurde vogels. De tekst wordt door middel van laser ingebracht.
Aluminium(kleurige) ringen.
Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige) ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met breukzone, NL en ringmaat aanduiding.
Roestvrijstalen (RVS) ringen.
Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen.
Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn beschikbaar als ring voor beschermde vogelsoorten, zonder breukzone met NL en ringmaat aanduiding.

Spoedbestellingen
De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00 per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen, worden de daaropvolgende werkweek op maandag gemaakt en vervolgens uiterlijk dinsdag er na naar de ringencommissaris verzonden. Deze regel is niet van toepassing voor spoedbestellingen tijdens bestelronde 1 van het nieuwe ringjaar; te begrijpen valt dat deze niet eerder uitgeleverd worden dan bij de normale uitgifte van
bestelronde 1 op 1 oktober.
Let wel: ook spoedbestellingen lopen via de ringencommissaris en dienen per machtiging betaald te worden. Het bondsbureau kan dan immers zonder controle/wachten op een betaling snel en voor uw eigen zekerheid uitleveren.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Foute ringen
Controleer uw ringen zodra u ze van uw ringencommissaris ontvangen heeft. Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage aan de ringen besteedt wordt, kan er altijd nog iets mis gaan tijdens het produceren van 1,6 miljoen ringen. Wanneer u tijdig uw ringen controleert, heeft u ook nog de tijd eventuele probleempjes door ons bondsbureau op te laten lossen.
Indien zich bij de aflevering foute ringen bevinden, dienen deze via de ringencommissaris en vergezeld van het zogenaamde foutenformulier aan het bondsbureau te worden geretourneerd, waarna correctie met spoed uitgevoerd wordt.
Opgemerkt wordt dat de ringen zoals die door de NBvV geproduceerd en geleverd worden voor beschermde inheemse vogels voldoen aan de eisen van het Ministerie van LNV (juiste ringmaat aanduiding en het teken NL op de ring). Uiteraard komen op deze ringen ook uw kweeknummer, volgnummer, jaartal en de NBvV-code voor. Deze gekleurde aluminium ringen zijn voorzien van de wettelijk voorgeschreven breukzone. Deze breukzone wordt niet toegepast bij de roestvrijstalen ringen.

 Vertel een vriend over deze site

Copyright 2012  Adri van Kooten