Jubilarissen

Menu

 

Home
Bestuur
Contactavonden
De vereniging
Lidmaatschap
Ringen
Tentoonstellingen
Coopluydenmarkt
Jubilarissen
 

2022

Op de ledenvergadering van 29 april 2022 is de heer Brontsem gehuldigd voor het 50 jaar lid zijn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). De versierselen werden uitgereikt door de heer A. van Kooten, voorzitter van de vereniging. Ook kreeg de heer Brontsema namens de vereniging nog een mooi bloemetje uitgereikt.

2018

Op de ledenvergadering van 23 april 2018 zijn de heren P. Dammer, W. Buitenwerf en A. van Kooten gehuldigd voor het 40 jaar lid zijn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). De versierselen werden uitgereikt door de heer W. Zijlstra, voorzitter van het district Groningen van de N.B.v.V. Alle drie de heren kregen namens de vereniging nog een mooi bloemetje uitgereikt.

Hieronder een fotoreportage van het uitreiken van de versierselen.

De heer Dammer krijgt de speld uitgereikt door de heer W. Zijlstra, districtvoorzitter van Groningen De heer Buitenwerf krijgt de speld uitgereikt door de heer W. Zijlstra, districtvoorzitter van Groningen
De heer van Kooten krijgt de speld uitgereikt door de heer W. Zijlstra, districtvoorzitter van Groningen Ook namens de vereniging werden de jubilarissen gefeliciteerd en kregen ze een bloemetje overhandigd door de voorzitter.
De jubilarissen met van links naar rechts de heer A. van Kooten, W. Zijlstra (ditrictvoorzitter Groningen), P. Dammer en W. Buitenwerf.

2017

Op de ledenvergadering van 20 maart 2017 zijn de heren G. Kiel en B. Brontsema gehuldigd voor het respectievelijk 50 jaar en 40 jaar lid zijn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). De versierselen werden uitgereikt door de heer J. Perdon, voorzitter van het district Groningen van de N.B.v.V. Beide heren kregen namens de vereniging nog een mooi bloemetje uitgereikt. Helaas kon de heer A.R.N. Stoppels niet aanwezig zijn. Hij was 60 jaar lid van de N.B.v.V.

Hieronder een fotoreportage van het uitreiken van de versierselen.

De heer J. Perdon spreekt de heer Kiel toe De heer J. Perdon spreekt de heer Brontsema toe
Beide jubilarissen met de heer J. Perdon en J. Boneschansker (vice voorzitter vv Eemsmond)

202013

Op de ledenvergadering van 12 februari 2013 zijn de heren A. Ligtlee en K. Miske gehuldigd voor het respectievelijk 50 jaar en 25 jaar lid zijn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). De plaquette voor 50 jaar lidmaatschap en het speldje voor 25 jaar lidmaatschap werd uitgereikt door de heer J. Perdon, voorzitter van het district Groningen van de N.B.v.V. Beide heren kregen namens de vereniging nog een mooi bloemetje uitgereikt. Hieronder een fotoreportage van het uitreiken van de versierselen.
De heer J. Perdon spreekt de jubilarissen toe Beide jubilarissen gebroederlijk naast elkaar

Uitreiking plaquette 50 jaar lidmaatschap NBvV aan de heer A. Ligtlee

Uitreiking speld 25 jaar lidmaatschap NBvV aan de heer K. Miske

 

 Vertel een vriend over deze site

Copyright 2007  Adri van Kooten