HOME

Menu

Hartelijk welkom op de website van vogelvereniging Eemsmond. Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse bond van vogelliefhebbers (NBvV). De NBvV is de grootste vogelbond van Nederland. Iedere vierde maandag van de maand houden wij onze ledenvergadering in het Burgemeester van Julsinghatehuis. Het Burgermeester van Julsinghatehuis ie gevestigd aan de Koningin Wilhelminapark 23 te Delfzijl. Om de avonden zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze leden wordt er altijd een spreker uitgenodigd en/of wordt er een beamerlezing door het bestuur verzorgd. Op onze website vindt u allerhande informatie over onze vereniging en de activiteiten die we voor onze leden organiseren.
Als u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact op nemen met de secretaris van onze vereniging. Voor meer informatie klikt u in het menu op ‘Lidmaatschap
.

 

 

Home
Bestuur
Contactavonden
De vereniging
Lidmaatschap
Ringen
Tentoonstellingen
Coopluydenmarkt
Jubilarissen
 

Laatste nieuws

Het bestuur is op 24-01-2023 bij elkaar geweest om het jaarprogramma samen te stellen en de data vast te leggen voor 2023.

De volgende data zijn vastgelegd:

9 maart 2023 - ledenvergadering + spreker

11 mei 2023 - Jaarvergadering + indien er nog voldoende tijd is lezing.

14 september 2023 - Ledenvergadering + spreker

12 oktober 2023 - Ledenvergadering + spreker

Tentoonstelling: 1 t/m 4 november 2023 (Inbreng vogels dinsdag 31 oktober van 18.30 uur tot 19.30 uur.)

Nieuws van de NBvV is te lezen op: www.nbvv.nl

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Vertel een vriend over deze site

Copyright 2012  Adri van Kooten